Dla autorów

Informacje dla Autorów

Formy Prezentacji

  • wykłady plenarne (45 min.)
  • referaty (30 min.)
  • komunikaty (15 min.)
  • postery (70×100 cm)

Streszczenia

Wzór streszczenia do pobrania

Termin nadsyłania streszczeń upływa 30 czerwca 2019.
Prosimy o nadsyłanie streszczeń przygotowanych zarówno w j. polskim,
jak i angielskim.

Publikacje

Artykuły do publikacji w czasopiśmie „ELASTOMERY” powinny być oryginalne, dotychczas nie publikowane.
Prosimy je nadsyłać do 30 czerwca 2019 r. lub w innym terminie uzgodnionym z Organizatorem.

Prosimy o przygotowanie artykułów zgodnie z wymaganiami czasopisma „ELASTOMERY” (strona internetowa www.elastomery.pl).