Kontakt

Kontakt i Informacja

Pytania i korespondencję, które dotyczą Konferencji należy kierować na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów

Telefon: +48 22 723 60 20
Tel. kom.: +48 534 345 150
Fax: + 48 22 723 71 96

E-mail: elastomery2019@impib.pl