Organizatorzy

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca mgr Urszula Pawłowska
Sekretarz mgr Monika Andrzejewska
Sekretarz Joanna Rogalska
dr Marlena Maślanka
mgr inż. Urszula Ostaszewska
dr inż. Ewa Głowińska
dr inż. Marcin Włoch

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. inż. Ludomir Ślusarski – Honorowy Przewodniczący
Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. inż. Janusz Datta – Przewodniczący
Politechnika Gdańska / Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Piastów
Prof. Filomena Barreiro
Instituto Politécnico de Bragança, Portugalia
Dr inż. Hynek Beneš
Institute of Macromolecular Chemistry CAS, Czechy
Prof. dr hab. inż. Dariusz M. Bieliński
Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał
Politechnika Krakowska
Dr Manuel Carmona
University of Castilla-La Mancha, Hiszpania
Dr inż. Cezary Dębek
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Piastów
Prof. dr hab. Andrzej Dworak
Centrum Materiałów Polimerowych i Węgla PAN, Zabrze
Prof. Arantxa Eceiza
Basque Country University, Hiszpania
Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk
Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Henryk Galina
Politechnika Rzeszowska
Prof. Ulrich Giese
Deutsches Institut für Kautschuktechnologie, Niemcy
Prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk
Politechnika Gdańska
Prof. Ivan Hudec
Slovenska Technicka Univerzita v Bratislave, Słowacja
Prof. dr hab. Marek Kowalczuk
Centrum Materiałów Polimerowych i Węgla PAN, Zabrze
Prof. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski
Politechnika Warszawska
Prof. Krzysztof Pielichowski
Politechnika Krakowska
Dr hab. inż. Elżbieta Piesowicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak
Politechnika Krakowska
Prof. Juan Francisco Rodríguez
University of Castilla-La Mancha, Hiszpania
Prof. dr hab. inż. Joanna Ryszkowska
Politechnika Warszawska