Sponsoring

Promocja – Reklama – Sponsoring

 • Pakiet Sponsora Złotego:   15 000 zł
  • prezentacja firmy podczas Konferencji (20 min);
  • reklama (1 strona) i logo w monografii „Streszczenia referatów”;
  • logo na stronie internetowej konferencji (wersja polska i angielska);
  • artykuł promocyjny (2 strony) w czasopiśmie „Elastomery”;
  • foldery w teczce konferencyjnej;
  • reklama plakatowa (baner/roll-up);
  • stoisko firmowe.
 • Pakiet Sponsora Srebrnego:   10 000 zł
  • prezentacja firmy podczas Konferencji (10 min);
  • reklama (1 strona) i logo w monografii „Streszczenia referatów”;
  • logo na stronie internetowej konferencji (wersja polska i angielska);
  • artykuł promocyjny (1 strona) w czasopiśmie „Elastomery”;
  • foldery w teczce konferencyjnej;
  • reklama plakatowa (baner/poster).
 • Pakiet Sponsora:   5 000 zł
  • reklama i logo w monografii „Streszczenia referatów”;
  • logo na stronie internetowej konferencji (wersja polska i angielska);
  • artykuł promocyjny w czasopiśmie „Elastomery”
   (1 strona, 50% taniej);
  • foldery w teczce konferencyjnej.
 • Reklama, promocja jednostkowa:
  • stoisko – 1100 zł;
  • reklama plakatowa – 650 zł;
  • reklama w monografii „Streszczenia referatów” – 1100 zł
   (1 strona), 800 zł (1/2 strony);
  • foldery w teczce konferencyjnej – 500 zł.

Zamówienie proszę przesłać na adres:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut IMPiB, Harcerska 30, 05-820 Piastów;
fax (22) 723-71-96; e-mail: u.pawlowska@impib.pl