Terminy i Opłaty

  • 31 sierpnia 2019 - przesłanie formularza zgłoszeniowego
  • 30 września 2019 (30 czerwca 2019) - przesłanie streszczenia wystąpienia lub posteru
  • 31 lipca 2019 (30 czerwca 2019) - przesłanie artykułu z prezentowanej pracy do publikacji w czasopiśmie "ELASTOMERY" (strona internetowa www.elastomery.pl - dla zainteresowanych). Możliwy jest również inny termin uzgodniony z Organizatorem.
  • 30 września 2019 - wniesienie opłat: opłaty konferencyjnej + innych (sponsoring, reklama)
  • 20 października 2019 - przesłanie pełnych tekstów wystąpień

Opłata konferencyjna wynosi:
1300 PLN + 23% VAT (studenci i doktoranci 900 PLN + 23% VAT)
Cena sponsoringu, promocji, reklamy - w zależności od wyboru według cennika
lub indywidualnych uzgodnień.
Opłata konferencyjna obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne,
obiady, poczęstunki i udział w uroczystej kolacji.
Wpłat należy dokonywać do 30 września 2019 z dopiskiem "ELASTOMERY 2019"
na rachunek Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut IMPiB:
Bank PEKAO S.A. 67 1240 6380 1111 0000 5115 5908