Terminy i Opłaty

Terminy i Opłaty

  • 31 sierpnia 2019 – przesłanie formularza zgłoszeniowego
  • 30 września 2019 (30 czerwca 2019) – przesłanie streszczenia wystąpienia lub posteru
  • 31 lipca 2019 (30 czerwca 2019) – przesłanie artykułu z prezentowanej pracy do publikacji w czasopiśmie „ELASTOMERY” (strona internetowa www.elastomery.pl – dla zainteresowanych). Możliwy jest również inny termin uzgodniony z Organizatorem.
  • 30 września 2019 – wniesienie opłat: opłaty konferencyjnej + innych (sponsoring, reklama)
  • 20 października 2019 – przesłanie pełnych tekstów wystąpień

Opłata konferencyjna wynosi:
1300 PLN + 23% VAT (studenci i doktoranci 900 PLN + 23% VAT)
Cena sponsoringu, promocji, reklamy – w zależności od wyboru według cennika
lub indywidualnych uzgodnień.
Opłata konferencyjna obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne,
obiady, poczęstunki i udział w uroczystej kolacji.

Wpłat należy dokonywać do 30 września 2019 z dopiskiem „ELASTOMERY 2019”
na rachunek Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut IMPiB:
Bank PEKAO S.A. 67 1240 6380 1111 0000 5115 5908